Milton Union Schools
west milton, OH - Miami County

Current Alerts:
No Current Alerts
Past Alerts:
2/23/2024 05:10:02 AM - Delayed 2 hours
(2 months ago)
1/25/2024 06:00:08 AM - Delayed 2 hours
(3 months ago)
1/17/2024 12:20:01 AM - Delayed 2 hours
(3 months ago)
1/16/2024 07:20:01 PM - Delayed 2 hours
(3 months ago)
1/16/2024 07:20:01 AM - Closed Today
(3 months ago)
1/16/2024 05:50:07 AM - Delayed 2 hours
(3 months ago)
3/14/2023 08:00:13 AM - Closed Today
(1 year ago)
3/14/2023 05:45:08 AM - Delayed 2 hours
(1 year ago)
1/25/2023 12:15:10 AM - Closed Today
(1 year ago)
1/24/2023 08:45:08 PM - Closed Tomorrow
(1 year ago)
1/23/2023 05:45:01 AM - Delayed 2 hours
(1 year ago)
1/12/2023 05:45:06 AM - Delayed 2 hours
(1 year ago)
12/6/2022 06:00:01 AM - Delayed 2 hours
(1 year ago)
11/3/2022 08:30:05 AM - Closed Today
(1 year ago)
11/3/2022 05:30:02 AM - Delayed 2 hours
(1 year ago)
3/7/2022 08:00:02 AM - Closed Today
(2 years ago)
3/7/2022 06:15:02 AM - Delayed 2 hours
(2 years ago)
2/18/2022 07:45:02 AM - Closed Today
(2 years ago)
2/18/2022 05:45:01 AM - Delayed 2 hours
(2 years ago)
2/4/2022 12:30:05 AM - Closed Today
(2 years ago)
2/4/2022 12:15:01 AM - Closed Tomorrow
(2 years ago)
2/3/2022 04:00:02 PM - Closed Tomorrow
(2 years ago)
2/3/2022 12:15:01 AM - Closed Today
(2 years ago)
2/2/2022 05:45:01 PM - Closed Tomorrow
(2 years ago)
1/26/2022 06:00:02 AM - Delayed 2 hours
(2 years ago)
1/24/2022 08:15:01 AM - Closed Today
(2 years ago)
1/24/2022 12:15:01 AM - Delayed 2 hours
(2 years ago)
1/23/2022 08:30:01 PM - Delayed 2 hours
(2 years ago)
2/18/2021 10:45:02 AM - Closed - Remote Learning
(3 years ago)
2/18/2021 06:00:02 AM - Delayed 2 hours
(3 years ago)
2/17/2021 12:15:01 AM - Delayed 2 hours
(3 years ago)
2/16/2021 08:15:01 PM - Delayed 2 hours
(3 years ago)
2/16/2021 01:30:02 AM - Remote Learning Day
(3 years ago)
2/15/2021 06:15:02 PM - Remote Learning
(3 years ago)
2/13/2021 12:15:02 AM - Delayed 2 hours
(3 years ago)
2/12/2021 06:00:01 AM - Delayed 2 hours
(3 years ago)
2/11/2021 05:45:02 AM - Closed Today
(3 years ago)
2/9/2021 05:45:01 AM - Closed Today
(3 years ago)
2/5/2021 07:45:05 AM - Closed Today
(3 years ago)
2/5/2021 05:45:01 AM - Delayed 2 hours
(3 years ago)
2/2/2021 07:45:02 AM - Closed Today
(3 years ago)
2/2/2021 12:15:01 AM - Delayed 2 hours
(3 years ago)
2/1/2021 09:24:19 PM - Delayed 2 hours
(3 years ago)
3/15/2020 10:00:01 PM - Closed through April 3; all activities canceled
(4 years ago)
2/27/2020 07:45:01 AM - Closed Today
(4 years ago)
2/27/2020 05:30:01 AM - Delayed 2 hours
(4 years ago)
2/13/2020 07:30:01 AM - Closed Today
(4 years ago)
2/13/2020 05:30:01 AM - Delayed 2 hours
(4 years ago)
2/7/2020 06:00:02 AM - Closed Today
(4 years ago)
1/15/2020 05:30:01 AM - Delayed 2 hours
(4 years ago)
12/17/2019 07:15:01 AM - Closed Today
(4 years ago)
12/17/2019 05:30:01 AM - Delayed 2 hours
(4 years ago)
12/16/2019 05:15:01 AM - Delayed 2 hours
(4 years ago)
11/12/2019 05:45:01 AM - Closed Today
(4 years ago)
5/29/2019 12:15:01 AM - Closed Today
(5 years ago)
5/28/2019 10:00:01 PM - Closed Tomorrow
(5 years ago)
5/28/2019 06:00:01 AM - Closed Today
(5 years ago)
2/20/2019 06:00:01 AM - Closed Today
(5 years ago)
2/11/2019 05:45:02 AM - Delayed 2 hours
(5 years ago)
2/7/2019 04:30:01 PM - No evening activities
(5 years ago)
2/7/2019 06:15:01 AM - Delayed 2 hours
(5 years ago)
2/1/2019 05:30:02 AM - Closed Today
(5 years ago)
1/31/2019 12:15:07 AM - Closed Today
(5 years ago)
1/31/2019 12:00:06 AM - Closed Tomorrow
(5 years ago)
1/30/2019 05:30:02 PM - Closed Tomorrow
(5 years ago)
1/30/2019 12:15:01 AM - Closed Today
(5 years ago)
1/30/2019 12:00:02 AM - Closed Tomorrow
(5 years ago)
1/29/2019 05:45:02 PM - Closed Tomorrow
(5 years ago)
1/24/2019 05:30:01 AM - Delayed 2 hours
(5 years ago)
1/22/2019 12:30:01 AM - Closed Today
(5 years ago)
1/21/2019 07:15:01 PM - Closed Tomorrow
(5 years ago)
1/21/2019 11:30:01 AM - No evening activities
(5 years ago)
1/16/2019 08:15:01 AM - Closed Today
(5 years ago)
1/16/2019 05:45:02 AM - Delayed 2 hours
(5 years ago)
11/15/2018 08:52:55 AM - Delayed 2 hours
(6 years ago)
2/9/2016 01:00:02 PM - Boys Basketball ppd to 2.18
(8 years ago)
1/19/2016 12:15:06 AM - Delayed 2 hours
(8 years ago)
1/18/2016 08:30:02 PM - Delayed 2 hours
(8 years ago)
1/13/2016 08:30:05 AM - Closed Today
(8 years ago)
1/13/2016 12:15:11 AM - Delayed 2 hours
(8 years ago)
1/12/2016 07:30:02 PM - Delayed 2 hours
(8 years ago)
1/12/2016 09:40:44 AM - Closed Today
(8 years ago)
3/12/2015 05:45:02 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
3/11/2015 05:45:03 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
3/4/2015 06:00:03 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
3/3/2015 06:15:04 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
2/24/2015 05:45:02 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
2/23/2015 12:00:03 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
2/22/2015 09:45:02 PM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
2/21/2015 11:30:04 AM - Boys Basketball ppd. until Tues. Feb. 24
(9 years ago)
2/20/2015 12:00:04 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
2/19/2015 09:00:07 PM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
2/19/2015 12:15:04 AM - Closed Today
(9 years ago)
2/19/2015 12:00:05 AM - Closed Tomorrow
(9 years ago)
2/18/2015 08:45:13 PM - Closed Tomorrow
(9 years ago)
2/5/2015 05:45:03 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
1/29/2015 06:30:03 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
1/26/2015 01:00:04 PM - No evening activities
(9 years ago)
1/26/2015 07:45:05 AM - Closed Today
(9 years ago)
1/26/2015 06:30:04 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
1/12/2015 08:00:04 AM - Closed Today
(9 years ago)
1/12/2015 12:00:03 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
1/11/2015 09:45:02 PM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
1/9/2015 05:45:04 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
1/8/2015 12:30:08 AM - Closed Today
(9 years ago)
1/8/2015 12:00:05 AM - Closed Tomorrow
(9 years ago)
1/7/2015 08:30:05 PM - Closed Tomorrow
(9 years ago)
1/7/2015 05:45:03 AM - Delayed 2 hours
(9 years ago)
1/6/2015 05:45:02 AM - Closed Today
(9 years ago)
11/18/2014 06:00:05 AM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
11/17/2014 08:20:05 AM - Closed Today
(10 years ago)
11/17/2014 06:00:03 AM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
3/3/2014 06:00:02 AM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
2/18/2014 05:40:03 AM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
2/7/2014 06:00:04 AM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
2/6/2014 12:00:05 AM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
2/5/2014 08:40:04 PM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
2/5/2014 03:00:05 PM - No evening activities
(10 years ago)
2/5/2014 12:40:04 PM - SWBL JH Girls Tourney ppd. until Thursday
(10 years ago)
2/5/2014 12:20:06 AM - Closed Today
(10 years ago)
2/5/2014 12:00:05 AM - Closed Tomorrow
(10 years ago)
2/4/2014 10:00:04 PM - Closed Tomorrow
(10 years ago)
2/4/2014 02:20:03 PM - No evening activities
(10 years ago)
1/29/2014 12:00:06 AM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
1/28/2014 08:20:04 PM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
1/28/2014 01:20:03 PM - Activities/Events Canceled
(10 years ago)
1/28/2014 12:20:05 AM - Closed Today
(10 years ago)
1/28/2014 12:00:07 AM - Closed Tomorrow
(10 years ago)
1/27/2014 06:20:03 PM - Closed Tomorrow
(10 years ago)
1/27/2014 12:20:04 PM - No evening activities
(10 years ago)
1/26/2014 12:00:05 AM - All Activites/Events Canceled
(10 years ago)
1/25/2014 10:00:03 AM - All Activites/Events Canceled
(10 years ago)
1/24/2014 12:00:03 AM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
1/23/2014 12:00:03 AM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
1/22/2014 12:00:05 AM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
1/21/2014 09:20:03 PM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
1/21/2014 12:20:04 PM - No evening activities
(10 years ago)
1/21/2014 08:20:04 AM - Closed Today
(10 years ago)
1/21/2014 06:00:03 AM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
1/8/2014 08:00:07 AM - Closed Today
(10 years ago)
1/8/2014 12:00:06 AM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
1/7/2014 06:00:06 PM - Delayed 2 hours
(10 years ago)
1/7/2014 02:20:05 PM - No evening activities
(10 years ago)
1/7/2014 12:20:08 AM - Closed Today
(10 years ago)
1/7/2014 12:00:12 AM - Closed Tomorrow
(10 years ago)
1/6/2014 07:00:11 PM - Closed Tomorrow
(10 years ago)
1/6/2014 03:20:07 PM - No evening activities
(10 years ago)
1/6/2014 12:20:08 AM - Closed Today
(10 years ago)
1/5/2014 09:20:04 PM - Closed Tomorrow
(10 years ago)
12/10/2013 08:00:07 AM - Closed Today
(11 years ago)
12/10/2013 05:40:03 AM - Delayed 2 hours
(11 years ago)
12/9/2013 06:00:05 AM - Delayed 2 hours
(11 years ago)
12/6/2013 10:40:05 AM - No evening activities
(11 years ago)
12/6/2013 06:20:07 AM - Closed Today
(11 years ago)
3/25/2013 12:00:06 AM - No transportation to CTC
(11 years ago)
3/24/2013 11:20:05 PM - No transportation to CTC
(11 years ago)
3/6/2013 12:40:08 AM - Closed Today
(11 years ago)
3/6/2013 12:00:06 AM - Closed Tomorrow
(11 years ago)
3/5/2013 10:00:03 PM - Closed Tomorrow
(11 years ago)
2/22/2013 05:40:07 AM - Closed Today
(11 years ago)
2/1/2013 06:00:06 AM - Delayed 2 hours
(11 years ago)
1/22/2013 12:00:04 AM - Delayed 2 hours
(11 years ago)
1/21/2013 10:40:03 PM - Delayed 2 hours
(11 years ago)
12/27/2012 04:20:02 PM - No evening activities
(11 years ago)
12/23/2012 12:00:03 AM - Closed Friday; Boys basketball game cancelled
(11 years ago)
12/22/2012 12:20:03 AM - Closed Friday; Boys basketball game cancelled
(11 years ago)
12/22/2012 12:00:03 AM - Closed Today; Boys basketball game cancelled
(11 years ago)
12/21/2012 12:00:06 PM - Closed Today; Boys basketball game cancelled
(11 years ago)
1/20/2012 05:00:04 PM - No evening activities
(12 years ago)
2/25/2011 07:00:04 AM - Closed
(13 years ago)
2/25/2011 05:40:09 AM - 2 Hour Delay
(13 years ago)
2/22/2011 05:40:03 AM - 2 Hour Delay
(13 years ago)
2/4/2011 07:20:08 AM - Closed
(13 years ago)
2/4/2011 12:40:08 AM - 2 Hour Delay
(13 years ago)
2/3/2011 08:20:03 PM - 2 Hour Delay
(13 years ago)
2/3/2011 02:00:06 PM - No evening activities
(13 years ago)
2/3/2011 03:00:10 AM - Closed
(13 years ago)
2/2/2011 08:00:07 PM - Closed tomorrow
(13 years ago)
2/2/2011 12:40:05 PM - No evening activities
(13 years ago)
2/2/2011 05:00:37 AM - Closed
(13 years ago)
2/2/2011 12:00:15 AM - Closed tomorrow
(13 years ago)
2/1/2011 07:20:05 PM - Closed tomorrow
(13 years ago)
2/1/2011 01:40:08 PM - No evening activities
(13 years ago)
2/1/2011 05:20:39 AM - Closed
(13 years ago)
1/21/2011 03:00:13 AM - Closed
(13 years ago)
1/20/2011 11:00:04 PM - Closed tomorrow
(13 years ago)
1/20/2011 11:40:04 AM - 1 hour early dismissal
(13 years ago)
1/19/2011 06:00:06 AM - 2 hour delay
(13 years ago)
1/12/2011 06:20:05 AM - Two hour delay
(13 years ago)
1/11/2011 06:40:03 PM - No evening activities
(13 years ago)
12/13/2010 10:20:02 PM - Two hour delay
(14 years ago)
3/26/2010 06:20:01 AM - 2 hour delay
(14 years ago)
2/26/2010 06:20:02 PM - Evening Activities Cancelled
(14 years ago)
2/17/2010 05:50:01 AM - 2 hour delay
(14 years ago)
2/9/2010 09:50:02 PM - Closed tomorrow
(14 years ago)
2/5/2010 03:50:01 PM - No PM Activities
(14 years ago)
1/21/2010 06:20:01 AM - 2 hour delay
(14 years ago)
1/8/2010 07:20:02 AM - Closed
(14 years ago)
1/30/2009 06:50:03 AM - Closed
(15 years ago)
1/29/2009 09:20:02 AM - Elem.-No Early Dismissal
(15 years ago)
1/16/2009 03:20:01 PM - No Boys Basketball Tonight
(15 years ago)
1/12/2009 05:50:02 AM - 2 hour delay
(15 years ago)
1/10/2009 08:20:02 AM - All Activities Cancelled
(15 years ago)
9/16/2008 06:55:01 AM - 7pm Community Meeting Canceled
(16 years ago)
Related Delays and Closings:
Latest Blog Posts: